SOMMERFØLJETONG 2006:
SYPHILIAs MARATONLESING AV NORSKE ROMANER

Leserstatistikken

Lagt ut 4. august

Flere tusen har vært innom Syphilias sommerføljetong 2006. Statistikkprogrammet som logger trafikken på www.frittogvilt.no, der Syphilias nettsted også befinner seg, bekrefter det. Nettstatistikk er imidlertid ikke så entydig som man skulle ønske. Tolkningen er et felt for spesialister. Her kommer det relevante tallmaterialet, med litt bakgrunnsinformasjon.

Først: Nettstedet vårt er blant de eldste og "dypeste" i landet. Besøkene på www.frittogvilt.no har økt gjennom flere år. Syphilias SPHLOGG har nok bidratt til den jevnt stigende trafikken de siste par årene.

Så noen tekniske forklaringer: De tall som best antyder trafikken, er tallene for "visits" og "sites". Det første er som navnet antyder en "besøkende", altså en leser. Det siste forteller hvor mange "unike" lesere man har hatt. Her ligger noen vesentlige forbehold: Lesere som kommer via dynamiske IP-adresser vil bli registrert som nye, også når de kommer tilbake. Samtidig vil et knippe lesere på et lokalnettverk som deler en statisk IP-adresse fremstå som én og samme leser, alle sammen, hver gang.

Dernest har vi "pages", som forteller hvor mange sider som er lest i et bestemt tidsrom. Statistikkens tall ellers, blant annet "files" og ikke minst "hits", som mange nettoperatører gjerne vifter med, er tekniske tall og helt teoretiske størrelser, som egentlig ikke forteller noe særlig.

For å gi perspektiv på sommerkampanjens tall, starter vi med besøkstallet fra september i fjor: 3509. I mars, da forlaget lanserte "En av de beste", kom det opp i 6785. I mai i år var besøkstallet 5015. Stort sett var dette engangsbesøk innenfor en måned. Tallene for "sites" er måned for måned like i nærheten. I gjennomsnitt så de besøkende på drøye to sider per gang de var innom.

Kampanjen startet 25. juni, tilsynelatende uten å slå særlig ut på besøksstatistikken med det samme. Bare 63 flere besøkende i juni enn i mai. Men juni er en måned der trafikken normalt begynner å ta ferie. Vi får en interessant tilleggsinformasjon som gjelder kampanjens trafikk når vi ser at antallet "unike" lesere har gått ned med drøyt tusen - og at antallet sider de har lest har gått opp. Det betyr: Færre unike lesere har lest oftere og mer. Dette synes tydelig på søylediagrammene for dagene fra 25. juni og ut måneden.

29. juni passerte nettstedet for første gang 1000 leste sider per døgn, i alt 1081. Dagen etter var dette tallet nær doblet - 2046 - til tross for at antallet besøkende gikk ned fra 301 til 274.

Men dette var bare en forsmak! Her er juli-tallene:

I snitt hadde nettstedet 360 daglige besøk og 1787 sider lest. Det var en tydelig utvikling mot flere sider lest per besøk. Det skyldes selvfølgelig at det daglig ble flere bokomtaler. Enkelte av disse blir også lest mer enn andre.

Selvsagt var ikke alle som kom innom www.frittogvilt.no, folk som fulgte med i sommerkampanjen. Men på oversikten over de meste leste sidene forsvant plutselig en av de største magnetene fra tidligere; sexpistols.html. Den sank fra en fjerdeplass i juni og ned på en 25-plass i juli. Antall oppslag var omtrent det samme som måneden før: 262/248. Startsiden på "leser og lider" topper. Den ble lest 3466 ganger i juli.

Nå i august viser de første dagene samme nivå som gjennomsnittet i juli, der en omtale på dagbladet.no slo statistikken vår gjennom taket 13. juli: 1742 besøkende leste 8230 sider i løpet av et døgn.

Per H:-)B
Sysop
F&V

Til start