KORT OG GODT-SERIEN:
DEMOKRATI
RETTFERDIG HANDEL
VERDENS-
HISTORIEN
Serien er oversatt fra engelsk og tilrettelagt for norske forhold av Syphilia Morgenstierne.
Veiledende utsalgspris per bok kr. 125


130 sider pocket – faktailllustrasjoner – KUN KR 125

En uhyre praktisk og lettlest innføringsbok. Leseren blir med på en ferd der målet er å finne ut om rettferdig handel er mulig. Prinsippet i rettferdig handel – størst mulig nærhet, helst direkte dialog mellom produsent og forbruker – blir faktisk fulgt også i selve boka, for her møter vi produsentene. Grafiske illustrasjoner bidrar med tankevekkende faktaopplysninger.

HER KAN DU LESE FORORDET I BOKA:

Gjøvik er ikke seg selv lenger. Den store fabrikken Mustad har (våren 2003) dels sagt opp, dels varslet oppsigelse av 255 ansatte av i alt 430. Tjue prosent av de som er igjen, klarer ikke gå på jobben. Oppland Arbeiderblad opplyser at det høye sykefraværet skyldes «dårlig psykososialt arbeidsmiljø, knyttet til reduksjoner i arbeisdsstyrken og usikkerhet om arbeidsplasser etter vedtaket om å bygge fabrikk i Kina».

Kina!?! Jada ... Bedriftsledelsen har funnet ut at det er lønnsommere å produsere i Kina. Kina har lave lønninger, null demokrati og ingen seriøse fagforeninger.

Men det er ikke enkelt å etablere seg i utlandet. Derfor har Mustad-ledelsen fått 5,6 millioner kroner i hjelp fra NORAD!

LOs representanter i Gjøvik sier at de ikke har noe imot at den tredje verden blir hjulpet med industri. Men de har noe imot at smarte investeringer i land med undertrykkelse og ufrihet skal ta bort livsgrunnlaget til dem som over skatteseddelen faktisk betaler for disse investeringene.

Internasjonalt har fagforeningene lenge kjempet for arbeidernes rett til å organisere seg i alle land. Denne kampen har de ikke vunnet. Derimot kan arbeidsgiverne fritt flytte virksomheten til land som er mer bekvemme for dem – land hvor de ikke trenger å betale noe særlig for arbeidet, land hvor de ikke risikerer noen motstand fordi kontrollen er total.

Situasjonen minner om galskap.

Galskapen har flere sider. Mange av de matvarene vi liker best, kommer fra den tredje verden. Hvorfor blir da disse landene hele tiden fattigere, mens de som kjøper varene av dem, bare blir rikere? Det stemmer ikke med noen av økonomiens læresetninger. Men det stemmer godt med det en del motstandere av markedsøkonomien har påpekt: At i dette systemet får de rike alltid mest og de fattige ingenting.

Vil vi ha det slik?

Problemet er uhyre sammensatt (noe særlig politikere og næringslivsfolk aldri unnlater å gjøre oppmerksom på). Men det finnes løsninger, også for et komplekst og moderne samfunn, som ikke nødvendigvis går ut over dem som stiller svakest fra før.

Denne boka peker på slike løsninger. Tittelen, Rettferdig handel, sier litt om at de løsningene den antyder, kan være like gode for Gjøvik som for Kina.

Er man ute etter løsninger som gavner flest mulig mennesker og samtidig tar hensyn til miljøet, må man utelukke markedsøkonomiske modeller helt. De er verken menneskelige eller miljøvennlige. Med markedsøkonomien har verden kommet inn i et blindspor som ikke bare fører til stagnasjon og sammenbrudd i økonomien, men også skaper stor menneskelig ulykke.

Men dermed står vi friere i våre valg. Istedenfor å stirre oss blinde på tall og spørre hva vi tjener mest på, kan vi ordne vår økonomiske virksomhet etter andre mål: Hvordan få flest mulig til å trives? Skape best mulig helse? Best samspill med miljøet? Og så videre.

Denne boka er optimistisk. Den retter blikket mot hva som kan gjøres for å minske skjevhetene.

Boka er én av en serie bøker som belyser viktige samfunnsspørsmål med et friskt blikk. Kort og godt.

Forfatteren, David Ransom, er internasjonal politisk journalist tilknyttet redaksjonen i New Internationalist, med bakgrunn bl.a. som universitetslærer i Latin-Amerika og sosialarbeider i Londons fattigkvarterer.

Til toppenTil startside