KORT OG GODT-SERIEN:
DEMOKRATI
RETTFERDIG HANDEL
VERDENS-
HISTORIEN
Serien er oversatt fra engelsk og tilrettelagt for norske forhold av Syphilia Morgenstierne.
Veiledende utsalgspris per bok kr. 125
 


124 sider pocket – illustrert med faktabokser – KUN KR 125

Rask og effektiv innføring i politisk teori som samtidig går i dybden, med én overordnet målestokk: Folkemakt. Boka er både et dypt alvorlig partsinnlegg fra folkedypet og samtidig viktig lærdom. Et verdifullt verktøy for alle som er interessert i valg, demokrati og medbestemmelsesrett.


HER KAN DU LESE FORORDET I BOKA:

Denne boka har ett tema: Demokrati. Det er på samme tid svært abstrakt – for selv mer enn to tusen år etter at demokratibegrepet oppsto, er det fremdeles vanskelig å gripe – og svært konkret: Det handler om i hvilken grad befolkningen har noe den skulle ha sagt.

Boka er liten, og har ikke tid til seremonielle fraser, men går rett på sak: Hva er demokrati? Hvorfor ser det ut til at demokratiet er på vikende front verden over, også hos oss? Hva slags håp kan vi gjøre oss for framtida?
Forfatteren sier klart og tydelig – og han underbygger det – at markedsøkonomien ikke bare er udemokratisk, men antidemokratisk av natur. Lesere som venter seg en høflig bukking til alle kanter og et postmoderne «alt er ok», er herved advart.

Markedsøkonomien har eksistert i et par hundre år allerede og har gått berserk før, for eksempel den gangen de europeiske stormaktene og industriherrene delte hele Afrika mellom seg uten å spørre noen (og iallfall ikke noen afrikanere). I dag ser markedsøkonomien ut til å ha fått grep om hele verden. Motkreftene er små og spredte og helt uten storpolitisk betydning. «Verdensfrihandelen» har fått nesten religiøse overtoner. Og hvis det er riktig som forfatteren anfører, at den er grunnleggende antidemokratisk, da sitter vi fint i det.

Men boka gir ikke uten videre de største pessimistene rett. Først drøfter den selve demokratibegrepet, og de ulike syn på det («sterkt» og «svakt» demokrati). Deretter inviteres økonomien og globaliseringen inn i demokratidebatten. Har for eksempel nasjonalstaten lenger noen demokratisk funksjon? Har miljøspørsmål noe med demokrati å gjøre? Boka presenterer en rekke argumenter, men konklusjonene er det leseren selv som må trekke.

Boka har pussig nok ingenting med den nye norske «makt- og demokratiutredningen» å gjøre – det er en ren tilfeldighet at den kommer samtidig med at 30-40 bøker og et hundretalls kronikker fra norske samfunnsforskere tilsynelatende løfter hver stein i forholdet mellom samfunnet og enkeltmennesket. I en tid da alt tyder på at det virkelig brenner under føttene på de demokratiske verdiene vi trodde var sikret gjennom lovgivning og mangeårig praksis, kan man ikke få diskutert maktbegrepet ofte nok. Denne boka går direkte til kjernen av spørsmålet, og blir der. Utenomsnakket får andre ta seg av.

Forfatteren, Richard Swift, er internasjonal politisk journalist tilknyttet redaksjonen i New Internationalist. Han er fra Canada, der han i mange år har arbeidet med radiojournalistikk og alternativ utgivervirksomhet med vekt på miljøspørsmål og demokrati.

Til toppenTil startside