Denne siden er sist oppdatert: 9. juni 2002
   

   

Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 

Finn dine tremenninger i Kongo!

Blant de 2-300 nordmennene som arbeidet for kong Leopold i Kongo mellom 1885 og 1908, var det vanlig å holde konkubiner. Mange av forholdene resulterte i barn, men dette var noe Kongofarerne ikke snakket høyt om etter hjemkomsten. Bare ett norsk Kongobarn – Olav Joleik (1907-1999) er kjent i Norge. Men det må ha vært anslagsvis mellom 50 og flere hundre barn av norske fedre og kongolesiske mødre, født årene før og etter forrige århundreskifte. Hvem var de? Hvor ble det av dem? Hvem og hvor er våre kongolesiske tremenninger i dag?

sph

Slektninger i Kongo?

       

 

 

     
Til sidetopp