Norske Kongofarere,

24. juli 2002

NYTT NAVN:

Sist oppdatert: 24. juli 2002

   

Fritt og vilt
STARTSIDE

FORLAGET
SYPHILIA
FEMTE STATSMAKT
GALLERI

ENGLISH


 

PLAKAT FOR NEDLASTING

Presseomtale

Bokhandlere som har Kongelig slaveleir

 

 

 

 

Øyvind Bakke, Herøy kommune på Sunnmøre

«Ein ungdom sin lagnad»

Det er tidsskrift for Herøy sogelag «Folk og Fortid», som i sitt 2001-nummer kan fortelle om Kongofareren Øyvind Bakke. Hans skjebne tilhører den kategori som fort ble glemt. De kom syke og nedbrutte hjem igjen – til en snarlig død.

Hadde Øyvind Bakke omkommet i Kongo, eller på veien hjem, ville hans navn stått på en av de to minnetavlene på Kongoutstillingen i Oslo i 1950. Som det falt seg ble det verken en slik ære, eller pensjon til de etterlatte må vi tro. Om dette kan kanskje forfatteren av artikkelen i «Folk og Fortid», Kåre Kvalsvik, utdype senere.

Harald Jarl Runde, oppvokst i de samme strøk nå bosatt i Naustdal i Sunnfjord, fortalte oss om Øyvind Bakke under lanseringen av Kongelig slaveleir i Fjerland, og lovte å skaffe oss nærmere opplysninger. De kom i form av kopier både av de aktuelle sidene i «Folk og Fortid» og i «Herøyboka».

Historien er kort og tidstypisk, og ikke enestående blant Kongofarene: Øyvind Bakke vervet seg til kong Leopolds Kongo for å bli istand til å dekke farens gjeld etter konkurs.

Så egentlig starter denne historien med faren til Øyvind Bakke, Albert Larsen Bakke, og dennes konkurs som kjøpmann på Skotholmen rundt 1880, året før sønnen Øyvind ble født (i annet ekteskap – i løpet av to ekteskap fikk Albert Larsen Bakke ikke mindre enn 19 barn).

Fra «Folk og Fortid»/Kåre Kvalsvik tillater vi oss å sakse noen avsnitt som belyser disse skjebner. Artikkelens hovedtema er handelsstedet Skotholmens historie fra fjern fortid til i dag. Underveis får vi også lese blant annet dette om far og sønn Bakke:

«Vi finn ein del stoff i fleire kjelder om Albert Larsen Bakke. Han dreiv handel her i tida 1865-1890. Og han var meir enn kjøpmann, han var ein åndeleg leiar, kjend langt ut om sitt distrikt. Det gjekk ikkje så bra for han med handelen, for det vert fortalt at han hadde fram mot kr 43.000 i "udestående bondegjeld" før han gjekk konkurs. Det var mykje pengar i dei dagar. Og den såkalla bondegjelda kom frå vanlege folk på øyane ikring, som hadde handla på borg. Han rekna ikkje med å få inn halvparten av denne gjelda. Kanskje var han for snill som kjøpmann? (...)

Albert Bakke hadde stor familie og mange born. Leiande truesbrør hjelpte han økonomisk og tapte pengar på det. (...)

Men medan dei budde på Skotholmen hadde dei juletre kvart år. Det var ikkje vanleg den tida. Borna frå Sævik og Remøy fekk kome til Bakke på Skotholmen og gå kring juletreet. Det vart minne som sat livet ut.

EIN UNGDOM SIN LAGNAD

I papira etter Mads Kopperstad fann eg eit interessant brev. Det syner at han, saman med lærar Vasbakke og lærar Peter M. Lillebø hadde vore hovudkausjonistar for Albert Bakke og tapt pengar då han gjekk konkurs på Skotholmen.

Brevet er skrive frå Belgisk Kongo den 25.9.1908, og er frå kaptein Øyvind Bakke, som er son til Albert Bakke. Øyvind har inngått ei vervingskontrakt med den belgiske stat, som marinekaptein. Det har truleg vore annonsar i norske aviser. Kong Leopold trong fagfolk då han tok over kolonien. Her kunne vel ein ungdom kome til lettente pengar - .

No ventar dei som har tapt pengar at sonen skal betale tilbake noko av faren si skuld til dei, og dei er tydeleg utolmodige. Øyvind skreiv at denne skulda har lege over han "siden jeg blev så gammel at jeg begyndte å føle tyngden av disse byrder - allerede i 14-15-årsalder".

Men han har også ei anna plikt han kjenner på: Ei mor sitjande som fattig enkje, og fleire små farlause syskjen i Fosnavåg. "Betenk dig Mads, hvad vilde du gjøre som menneske - som kristen?" Denne omsorga for mora kallar han heilag.

Deretter gjer han greie for sine økonomiske tilhøve. Det såg så lovande ut, men det er ikkje så enkelt likevel. Han har sett av fast trekk til mora, men treng også noke sjølv. Han veit at inntekta vil stige for kvart av dei tre åra han har inngått fast kontrakt, og om han tek det fjerde året ekstra, vil dette gi tilsvarande endå meir. Men han vågar ikkje skrive til mora at han har bestemt seg for det. - Det kostar å kle seg opp med uniform. Han har fått eige påtrykt skrivepapir, og han har reiseutgifter. "Det blir ikke riktig det samme som å reise fra Fosnavaagen til Aalesund." Men han set alt inn på å betale faren si gjeld og ta opp att drifta av vorretninga i Fosnavåg. Ein stor del av løna hans står på sperra konto i Bryssel til kontrakttida er ute.

Og så må han be Mads saman med Mons Eggesbø hjelpe mora og sjå til huset til han sjølv kjem heim. "Jeg har nu lagt kortene på bordet som en ærlig mand - og arbeider imot det maal engang at staa frem for dere som en gjeldfri mand. Derfor er jeg her." Slik avsluttar han eit langt brev - med ei pen handskrift.

Men så finn vi dette i Peter M. Lillebø si dagbok: "Lørdag 19. august 1911 - kadet (dog ikke avgangseksamen fra Sjøkrigsskolen i Horten) en tid kaptein i den belgiske marine ved Kongelig Byrd i Vestafrika, Øyvind Bakke døde i sin mors Anna Bakkes hus av lungebetendelse i natt".

       

 


     
Til sidetopp