Fritt og vilt GALLLERI

Sverige, juli 1995Fragment av skulptur.

JPEG: 59K .

Installasjon i Stockholm.

....44K JPEG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51K JPEG
  ©opyright: Forlaget FRITT OG VILT