Fritt og vilt GALLLERI

Samtidsmuseet 16. september 1995

Det er slitsomt og trist å være Gud

Jaroslaw Kozlowski i Museet for samtidskunst
Installasjon – performance – og poesi

Ved å klikke på bildene henter du opp større (ikke alltid de sammme) bilder i jpeg-format.

En soignert, sortkledt mann stiller seg ansikt til ansikt med en tavle på et staffeli.
En grønn skoletavle på staffeli, spent fast til en industripall med solide tvinger.
Stabler med krittesker og en skinnende ny sinkbøtte vann er ryddig satt inntil.
Et halvliterglass med vann ble satt fram på gulvet ved siden av bøtten
like før direktør Jan Brochmann ønsket velkommen,
med en forklarende innledningstale om kunsten og kunstnerne – de mange,
og om Jaroslaw Kozlowski; den sortkledte, nå i angrepspositur.
Og han går virkelig løs!


Brochmanns klare ord hadde adresse til dagens stridbare modernister og (figurative) tradisjonalister. En lite frukbar, i et videre perspektiv helt uinteressant, storm i vårt lokale vannglass. For kunstneren og kunstprofessoren Kozlowski er ikke kunstnerrollen og -virket et kall, sa Brochmann. Den er et valg. Kun ved et valg tilegner man seg friheten, forutsetningen for å utøve kunst.
Kunsten er videre sta, som et esel. Tilsynelatende til å ri på, men bare tilsynelatende. Den/det kaster deg av om du prøver å ri det/den. Gir deg i alle fall ikke noen behagelig tur inn i solnedgangen.

Som vi skal se; den er, slik Kozlowski foredrar den, strabasiøs og fylt med smerte, raseri og fortvilelse. Om han har lagt Aftenlandet bak seg, så har han det like mye foran seg - som oss andre. Dog; på kunstens vei kan han like gjerne havne i eller forbi Morgenrødens land. Mens han holdt på som hardest i Samtidsmuseet var de offentlige kulturtoppper i departementene møtt opp til åpningen på Høvikodden; utstillingen av de seks tusen år gamle kulturminner fra Kina.


Kunsten og kunstneren som illustratør – av vår tids filosofiske brytninger og utforsking? For Brochmann og Samtidsmuseet viktig å peke på i alle fall, (i innbydelse og pressemelding) forut for Kozlowskis utstilling og performance-åpning. Henvisningen til den hel- eller halvmystiske spekulasjon om tingenes verden når ingen er til stede, for eksempel den tilhørende de tingene som er på loftet, når ingen er der til å betrakte dem. Som morgenen etter står der som om ingen ting har hendt. Når vi har lukket døren til stuen med møblene i; hva er egentlig møblene da?

Som vi skal se; i museets loftsetasje er de ikke akkurat der vi venter å finne dem, og dermed heller ikke det de er... eller...


Kozlowski takker Brochmann for hans innledningsord, takker varmt alle som har hjulpet ham med installasjonen der oppe på loftet. Nå er det åpning og performance på hovedplanet. Han takker også alle som har (lest annonsene og) bidratt til installasjonen med sine gamle vekkerur – og dermed noe av seg selv, sier han, og nikker mot loftet. Før han stiller seg opp med ansiktet mot tavlen – og ryggen til oss – tar han fram en splitter ny klokke – ut av esken sin – som var satt fram på talerstolen. Han stiller det nye vekkeruret etter sitt eget armbåndsur, trekker opp, og setter den vendt mot publikum, tilbake på talerstolen.
Fra han startet med å takke og framover mot det tidspunkt han vender seg mot tavlen, har den tilsynelatende ro og harmoni han tok ordet med blitt gradvis borte. Bevegelsene blir mer støtvise og famlende når han også tar fram en notatlapp fra lommen. Han har sagt en del allerede om hva dette skal handle om. Nå tar han plass i poetens bilde, og leser opp en lang liste med paradokser, som betegnende for sitt verk. Alle paradokser som tenkes kan. Verket er begge deler! Det han skal foreta seg nå er å betrakte som både åpningen og som (den like logiske) slutten på installasjonen der oppe. Intensiteten tiltar.

Som vi skal se; dette blir ingen søndagsutflukt på en lørdag ettermiddag, for ham. Slik det nok var for de fleste i salen. Samtidsmuseet hadde fått en del flere publikummere på sin invitasjonsliste denne gang, etter klokkeannonsen i Asker og Bærums Budstikke, i området donørene kommer fra.


Kozlowski tar av seg jakken, bretter opp skjortermene, stiller seg bredbent ansikt til ansikt med tavlen, i fire lange skritts avstand. Trekker pusten, psyker seg opp og går så fort og besluttsomt fram og griper et krittstykke. Med voldsomme armbevegelser starter han i øverste venstre hjørne med en rytmisk, tett, bølgende strek mot høyre. Armbevegelsen fyller omtrent en tredjedel ovenfra. Når han er over i høyre kant begynner han fra venstre igjen, nedenfor, og fyller en femtedel til. Slik fortsetter det til tavlen er full. Så fra toppen igjen, med bølgetoppene vendt motsatt vei, kryssende de første. Det blir et vitalt, kraftig uttrykk, som blir mer og mer malerisk. Men etter hvert som han forsyner tavlen med nye bevegelser, i sirkler til slutt, ødelegges det maleriske.
Han sparer seg ikke. Slår mot krittlisten nederst så det må gjøre vondt. Og krittet knekker i ett sett, spruter alle veier. Han rister ut innholdet i nye krittesker. Men etter hvert er han så skjelvende sliten at det er lettere å plukke biter fra gulvet.
Så er det nok kritt på tavlen.
Han går mot vannbøtten, snubler i og velter vannglasset, finner en svamp og begynner å vaske krittet av tavlen. Like systematisk og grundig som han svingte krittet svinger han svampen. Det er da han er nesten ferdig, og nærmest pedantisk gjør en siste rensk helt nede ved krittlisten, at jeg tenker: «Det er slitsomt å være Gud, men det hjelper med en god oppdragelse.»
Mens jeg skriver dette kommer neste, naturlige spørsmål: «Er Gud like grundig hver gang han gyver løs og grunnlegger et univers, og tørker det vekk igjen?»
De blanke, solide sorte skoene, det sorte kraftige lærbeltet, gir sammen med de nøkterne og reale plagg han har på seg, mest sort og noe litt over i det grålige, samme inntrykk av ryddighet og kvalitetssans. Fungerer stilig fotogent mot tavlen og det hvite krittet. Det gleder fotografen i meg.

Som vi skal få høre; det er ikke første gangen han gjør dette.


Kozlowski tar fram et håndkle, tørker svetten, tar i bøtten etter litt vann og dynker ansiktet – i mangel av vannglasset han sparket til, neppe villet (eller?), tidligere. Romsterer litt. Og sier til publikum: «Som jeg sa, det er ikke slutt før tavlen er tørr!». Han setter seg på en stol som er satt fram der han tok opppstilling før han begynte. Ser på at tavlen tørker, ser på armbåndsuret sitt. Når han er fornøyd med tørkningsgraden reiser han seg. Går bort til klokken og konstaterer at det tok 18 minutter.
Så er jeg ikke helt sikker på rekkefølgen av de to siste sekvensene, men jeg foretrekker denne iscenesettelsen selv:
Han gjør i rasende tempo oppmerksom på at det ikke er første gang han har utført denne kritt-og-tavle-performance, og nevner institusjon og den varierende tittel han har gitt den fra sted til sted; foran et lokalt og så stadig mer internasjonalt publikum, ja en gang også helt for seg selv. Det må være mange år siden han begynte. Hver gang som sin personlige protetst mot det «establishment» innen kunstens verden stedet han utførte den på representerte. Protesten er øyensynlig blitt mer og mer etablert med årene, innen de deler av kunstens verden han ramser opp. Men som vi nå endelig skal se; det blir en slutt.


Kozlowski griper vekkerklokken fra talerstolen, lar neven omslutte den med tallskiven fram, går mot tavlen og kyler urverket av all sin kraft mot den, midt i, så glasset knuses. Han konstaterer at klokken har sluttet å gå. Setter den fra seg igjen på talerstolen.
Kozlowski marsjerer så fort ut av salen.
I fortvilelse, er det noe som forteller meg.


Kl. 22.45, 16. september 1995.
Tekst & digitale bilder:
Per Helge Berrefjord.
©opyright: Forlaget FRITT OG VILT