Fritt og vilt GALLLERI

Tusenfryd på Høvikodden

3. mars 1996

Electra

Et million-stunt - for hva? Undrer en seg på. Minner mer om OL på Lillehammer enn Høstutstillingen i alle fall. Mer om Hummerfossen, eller hva de heter alle sammen; opplevelsesparkene rundt omkring: TUSENFRYD var det, kulturministeren en gang hadde bestyrelsen av.

Nå finner vi det på Høvikodden også, en godt opprømt samrøre av 60-tallets ideer i datateknologiens klær. En type kuratorprodusert istidusjonskunst = 80- og 90-årenes salong, for de mer salongkonsentrerte av de sjelelig berørte (kunstnerne).

Til tross for trafikk-kaos i Bærum lørdag og trengsel fram til fire søndag; som vanlig var det glissent med folk søndag kveld. Oslo- og Bærumsborgere på opplevelsestur vet når trengselen er størst og best.

Inntrykket er som sagt; hummer og kanari. Man må ha mer enn tredim-briller for å oppdage hvor spenningen sitter, den som har med kunst å gjøre. Tar du tredim-brillene på er du vips en del av kunstnerens konsept.

Personlig synes jeg arrangementet hadde stått seg på et mer kresent utvalg, en høyere grad av bevissthet rundt det kunstneriske. Men det kan jeg kanskje komme tilbake til, etter at jeg i morgen/i dag har tenkt å høre igjennom seminaret om nettopp dette.

På (det nå - i 2001 - nedlagte) webstedet til Electra, lå alle talene fremført ved åpningen, men ingen e-post-kontakt med talerne. Mange store ord. Bl.a. disse:

«Med Electra vil Henie-Onstad Kunstsenter signalisere en ny tid, med nye kunstnere, nye kunstformer og (sic!) nye opplevelser for publikum.»

Hva blir det/de neste? (2001 etterskrift: Økonomisk og kunstnerisk sammenbrudd.)

P.S. Lagt ut søndag kveld 3. mars 1996


En dag med kunstnerne bak Electra

Bare av og til blusset det litt kunstnerisk nerve i utsagnene, som da derved indirekte kunne kaste nye skygger på enkelte av de utstilte bidrag. Men det kom ingen fokusering i debatten på kunstnerens arbeid som personlig prosess og dialog med sin omverden.

Hva ville de si? Hvorfor kaller de det kunst?
Ikke et ord. En i hovedsak lite engasjert prat. Alle slapp billig unna, særlig arrangøren.

Tilbake til Fritt og vilt
GALLERI

©opyright: Forlaget FRITT OG VILT