Fritt og vilt GALLLERI

Gunnar H. Gundersen

Arbeider i hovedsak med mekaniske skulpturer som måler og visualiserer bevegelser i naturen. Skulpturene tar opp i seg vinterens telehiv, strømhvirvler i en elv, et helt års temperatursvingninger målt gjennom et legeme av ståls utvidelse og sammentrekning. Det risses i plater som benyttes i ulike tradisjonelle former for framstilling av grafiske blad.
Skulpturen som er avbildet (to fotos) er satt opp i Stockholm sommeren 1996. Modellen er et arbeid under utførelse ved Høgskolen på Hønefoss.

Gunnar H. Gundersen fullførte ved Kunstakademiet i 1995, og var tidligere i livet arbeider ved Dyno fabrikker på Lillestrøm, der han begynte som artiumsløs undom og medlem i ML-bevegelsen. Portretteringen foran Per Kleivas bilde har med dette å gjøre.


Tilbake til Fritt og vilt
GALLERI

til SIDETOPP

©opyright: Forlaget FRITT OG VILT