DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Inntil 10 sider kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Utskriving/nedlasting av mer enn 10 sider til eget bruk er å betrakte som shareware; tillatelse vil bli tilsendt når
kr. 200 er innbetalt til
giro 1640 20 08087,
Per Helge Berrefjord
Grønsundåsen 55
N-1394 Nesbru

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@vitex.no

OBS: Forlaget selger klassesett av boken til redusert pris.

Bokbestilling

web-TV er en felle

... en Microsoft-felle. Begrepet «web-TV» er ikke en sjangerbetegnelse, men navnet på den teknologi Microsoft eier og bruker for å sende video via internett. Sjangeren kan vi heller kalle «nett-TV», og teknologien vi heller bør bruke er QuickTime. Dermed er det visse muligheter for å slippe å se Bill Gates i global Stalin-posisjon.

Se også: NRK (m.fl.) i seng med Microsoft

Synspunkter og kommentarer bes sendt som e-post til femte@vitex.no.


Fra Web-TV til nye (globale) Sovjet

«Webb-TV håller på att slå igjenom på bred front. Enligt nyhetsbrevet Etermedia kommer närmare 100 miljoner kronor att satsas i rörliga bilder på nätet under hösten.»
Skriver svenske Journalisten nr.24/2000 i ingressen til en sak over fire tabloidsider om de første journalistiske øvelser i det nye mediet hos «søta bror». Men ikke et eneste sted i reportasjen nevnes det at her sitter alle og knoter innenfor gjerdet til Microsoft.

Ikke at det er så oppsiktsvekkende. Slike perspektiver kan man ikke vente av dagens travle avis- og fagblad-journalister. I samme utgave av det utmerkede svenske fagblad skriver Nina Lekander et deprimerende innlegg med tittel «Var finns den tredje ståndpunkt idag?», om den perspektivmessige forflatning i nyhetsmediene. Hvor så dette stammer fra og bærer hen leser vi i et utdrag fra boken «Hyperkapitalismen» gjengitt i samme nummer.

Her skriver Björn Elmbrant for eksempel – for å gripe virkelig dypt ned i forklaringsperspektivet: «Ulrich Beck, tysk sosiolog, menar att vi i dagens kapitalism ser "marxismens återfødelse som managementideologi"».

Altså: Fra web-TV til nymarxisme med kapitalismens egne muskler.

Denne tesen kan være litt tung å svelge fra en teskje, men ikke desto mindre er den godt underbygget av Bjørn Elmbrant. Det han ellers diskuterer, stolpe opp og stolpe ned, er hvor lite dagens pressefolk (vi kan knapt bruke journalistbetegnelsen) fatter av den verden de skriver ut ifra. En verden der Microsoft nå er det rikeste firma, med kun ni nasjoner foran seg når det gjelder ansamling av kapital under ett regime. (Kilde: New Internationalist.) Eller som Elmbrandt skriver og ser det:

«Det faktum att de 300 størsta bolagen äger 25 procent av världens produktiva tilgångar innebär enligt ekenomen David C. Korten att vi i praktiken har fått en ny sorts planhushållning: "Genom sina nätverk utövar man større makt över världens ekonomier än Moskvas centralbyråkrater över Sovjets ekonomi"».

Nettstedet «Den femte statsmakt»

 

Se QuickTime her

Advarsel!:
Ikke titt på video med Netscape hos iMarkedet
Det norske finansnettstedet iMakedet leverer daglige videoinnslag. Problemet er bare at disse sendes i et Microsoft-format som øyeblikkelig avslutter Netscape. Raskere "quit" har du aldri sett!

Ansvarlig redaktør Are Slettan svarer:
"Du peker på et kinkig problem. Vi har ikke kapasitet til å lagre i flere formater, fordi mye av dette går live ut, eller i alle fall skal ut så fort som mulig. Vi har foreløpig valgt å gå for Windows Media Player, men må selvsagt vurdere det fortløpende. Får håpe det vokser frem en standard som alle bruker."

Ett er sikkert. Standarden må ikke bli Windows Media Player. Da vet vi hvordan det går med andre nettlesere enn Microsofts.