DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Inntil 10 sider kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Utskriving/nedlasting av mer enn 10 sider til eget bruk er å betrakte som shareware; tillatelse vil bli tilsendt når
kr. 200 er innbetalt til
giro 1640 20 08087,
Per Helge Berrefjord
Grønsundåsen 55
N-1394 Nesbru

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@vitex.no

OBS: Forlaget selger klassesett av boken til redusert pris.

Bokbestilling


DIALOG: Ved innspill
til innholdet på denne
side vennligst oppgi
"Journalisten",
og siter den delen
av teksten du vil
kommentere.

IKKE sendt vedlegg,
Legg all tekst i
meldingsfeltet og
"mail" til:

femte@vitex.no

 

«Den femte statsmakt»
– omtale i den fjerde

Det er symptomatisk at når en journalist skriver en bok om journalistikk på en journalistisk måte, litt på kant med den norske rikspressens selvbilde, så er det bare lokalpressen –

– som lager et anstendig stykke arbeid med å presentere innholdet.

I Danmark derimot gikk det anderledes.

Eneste unntak på norsk riksplan var Bård Michalsen i Dagspressen – som hadde lest boka godt, og hadde mye positivt å si om den. Men han måtte gi meg en smekk for å levere «et forstørret leserinnlegg». «Berrefjords analyse er synsing om medieutviklingen ... uten noe som minner om kvalifisert dokumentasjon», skrev han – blant mange godord ellers.

Helt greit. Men hva så? Kan ikke norske pressefolk tenke selv – og gripe ordet til en dialog? Det er på høy tid at de gjør det.

Boka er delt ut gratis til norske pressefolk i nærmere et par hundre eksemplarer, noen har til og med kjøpt den! Den har, siden i august 2000, sitt eget nettsted, hvor hele innholdet kan leses!

Den inviterer til – ja insisterer på – dialog, men jeg har ikke hørt et seriøst pip fra noen norske pressefolk, selv ikke etter at budskapet ble gjentatt og spissformulert på konferansen «Media 2000» i Bergen 6. juni 2001.

I rettferdighetens navn skal det tilføyes at jeg har fått spørsmål om å bidra med stoff i mer riksdekkende presse på papir og nett. Men det måtte i så fall være gratis, uten honorar til undertegnede frilansjournalist. Gjenytelsen deres var at «dette jo blir reklame for din bok og ditt nettsted».

Nei takk! Hvis du oppdager en snekker som kan snekre, så ber du ikke vedkommende komme over for å jobbe ulønnet på bygget ditt. Spørsmålet avslører at disse redaktørene betrakter seg og sine publikasjoner som sosialklienter. Og det har de jo rett i.

PHB 14.07.2001

Nettstedet «Den femte statsmakt»