DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Inntil 10 sider kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Utskriving/nedlasting av mer enn 10 sider til eget bruk er å betrakte som shareware; tillatelse vil bli tilsendt når
kr. 200 er innbetalt til
giro 1640 20 08087,
Per Helge Berrefjord
Grønsundåsen 55
N-1394 Nesbru

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@vitex.no

OBS: Forlaget selger klassesett av boken til redusert pris.

Bokbestilling

Hadde NRKledelsen beordret "full speed ahead" for sin internettsatsing for fem år siden, ville virkeligheten på Marienlyst i dag vært en annen. Nå er det ikke måte på hvor mange skattemilliarder som er «nødvendig» for å redde denne statlige mediebedrift fra fallitten. Man skulle tro disse midlene sitter langt inn hos forlengst sykehuskriserammede stortingspolitikere.

Hva ellers kan flokken til Bernander gjøre?

Synspunkter og kommentarer bes sendt som e-post til femte@vitex.no.


BOKMANUS:
NRKs krampetrekninger
før NRK-lisensens fall, slik de er beskrevet i «Den femte statsmakt»

Virkeligheten på Marienlyst (internt i NRK) har alltid vært noe spesiell, så spesiell at ingen utenforstående – inklusive institusjonens styre – noen gang har funnet fram til den. Nå, når økonomien begynner å spille en rolle, er det kommet til et nytt styre, med folk som har for vane å tenke penger, og de har oppdaget det opplagte: «Uten fire milliarder ferske kroner, kan NRK si farvel til en framtid i det digitale informasjossamfunn». (Et samendrag av Dagens Næringsliv reportasjer før og etter styremøtet i NRK 22/8 2000)

Medieøkonomiprofessor ROLF HØYER anbefaler Førde å droppe sporten og underholdningen, og synes ellers at "før man snakker om å investere noe som helst, må eierene, altså folket, finne ut hva vi vil med NRK." (Dagbladet 24/8 2000).
Les også: 18/9/00: Høyer rir igjen.


17.01.2001 18:10

Klar for oppvask i NRK

Her står den mange tror er den kommende NRK-sjef, fhv. kulturminister Åse Kleveland.

Etter NRK-styrets og NRK-sjef Einar Førdes ballstyrige januar-seilas, på tvers av alle fornuftens vinder, er det ingen vei forbi Kulturdepartementets myndige kvinner.

Ellen Horn, som nå sitter ved roret, er skikkelig forbanna. Det har hun god grunn til å være. Førdes siste utspill før pensjonen er toppen av frekkhet. Etter lenge å ha irritert kulturminsteren med manglende evne til å styre NRK slik han har fått beskjed om, så blåser han nok en gang opp kravet om å flytte NRK fra Kultur- til Næringsdepartementet. Dette er for de fleste som kan tenke en smule mediepolitikk ensbetydende med å legge ned NRK som lisensfinansiert institusjon.

Det står en stabel med skitne tallerkner i korridorene rundt Førde. Prosjekter og prosjektledere har lunsjet lenge. Så her MÅ det bli oppvask snart.

En av de større haugene står der i kjølvannet av Førdes måltider sammen med TV2- og Telenor-folk. Herrene har kommet på den opplagte, men akk så lite stuerene plan at disse tre sammen kan bli Norges bredbåndsmonopol.
Deretter drar de på børs?
phb 17/1-01


NRK vil vrenge lommene sine for SOL

Norske hjørnesteiner (bautaer – gravsteiner?) på terskelen til det elektroniske informasjonssamfunn er et trist skue:

  • Telenor ville ikke ha Opera (nettleser nå verdt hundervis av millioner i aksjemarkedet – selv etter e-aksjenes verdiras)
  • NTB lot Nettavisen gjøre det de selv burde ha gjort, og sitter ribbet tilbake
  • NRK ville ikke la Tom Ottmar gjennomføre sine nettideer på huset. Så skapte han ABC startsiden selv, og solgte den til SOL etter et par år for mange millioner kroner.
  • NRK ville heller ikke lytte til Rolf Brandrud og Tom Ottmar i 1995, da de foreslo «NRK interaktiv – din personlige kanal», som kunne ha kommet det meste av dagens nettnyheter, portaler og møteplasser i forkjøpet.

NÅ skal det skje! Med Futurum skal nettet bli NRKs. Men samtidig vil NRK Futurum-sjef Tor Fuglevik la SOL legge ut NRKs daglige nyhetsproduksjon på sine sider – sikkert også på den gode og populære ABC startsiden. Hvilken ironi!

Løp og kjøp Schibsted-aksjer!
Skulle SOL lykkes i dette lommetyveriet hos landets største redaksjonelle ressurs blir NRK-journalistene løpegutter og -jenter for den eneste konkurrenten de har: Mediekapitalen i Akersgata.

SISTE:
Avtalen ER underskrevet.
SOL-serveringen av NRK-stoff starter 2. desember.

Mediepolitisk er dog dette det alvorligste: I jakten på «oneliners» som følger av et slikt fokus avledes NRK-staben effektivt fra å gjøre det riktige nettgrep for skattekronene. De bommer på hovedoppgaven: Å skape et journalistbasert elektronisk torg med innholdsmessig dybde og bredde.

Det var Førde selv som kritiserte nyhetskanibalismen:
«Det er i dag fullt mulig å utgi kvalitetsmedier nesten uten egenproduksjon, ved å ta innholdet fra andre og deretter pakke, prissette og selge produktet.»
(Ref. Femte statsmakt.) Nå vil han la kanibaler innenfor NRK selv gjøre dette, samtidig som han lar NRK-skuta drive mot land med stadig mindre seilføring (hva blir vel da NRK-logoen med tiden verdt?). Før nyttår må 300 gå. Førde slår følge og kan lene seg tilbake som statlig pensjonist.
(26. oktober 2000)


NRK m.fl. i seng med Microsoft

«Alt man trenger er en PC med Internett, samt tilgang på Windows Mediaplayer, lydkort og høyttalere. NRK har brukt rundt 300 000 kroner på å utvikle nyvinningen.» Skrev Aftenposten 28/8/00, da NRK startet Europas største radiosatsning på internett. NRK er ikke den eneste som på denne måten har funnet utløsning i Microsofts seng.

Jarle Tufto, som gjorde Den femte statsmakt oppmerksom på denne troskyldige uttalelse til Aftenposten, alarmerte Post- og teletilsynet i sommer – og fikk svar derfra og fra standardiseringsorganet ETSI. Illustrerende svar: Som også Konvergensutvalget er inne på: Det er noe som mangler både i lovverket og i de organer som helst skulle være våkne.

Over til Jarle Tufto og hans brevveksling. Her hans henvendelse til Post og teletilsynet:

«NRK, TV2, og P4 overfører radio og fjernsynssignaler over intenett. Se

  • http://www.nrk.no/nettradio
  • http://www.tv2.no
  • http://www.p4.no

Samtlige benytter en proprietær overføringsstandard fra Microsoft som innebærer at forbruker i stor grad er tvunget til å benytte programvare for avspilling fra kun en produsent (windows mediaplayer fra microsoft). Dette er svært uheldig fordi Microsoft (trolig som del av sin strategi for å begrense utbredelsen av andre operativsystemer) har valgt å tilby windows mediaplayer kun tilpasset sine egne operativsystem.

Dette innebærer at forbrukere som benytter andre operativsystemer er fratatt muligheten til å benytte seg av NRK, TV2, og P4s tilbud (som jo skal være allmennkringkastning).

I Lov om fjernsynsignaler §2 c) heter det bl.a. "Dersom de er helt ut digitale, anvendes et overføringssystem som bygger på standarder utarbeidet av et anerkjent europeisk standardiseringsorgan. "

Denne bestemmelsen må vel sies å omfatte TV2s overføringer over internett (som jo må sies å være et "digitalt overføringsnett som er åpent for allmennheten"), men det overføringssystem som benyttes (microsoft windows media) kan vel her neppe sies å "bygge på standarder utarbeidet av anerkjent europeisk standariseringsorgan."?

Videre, i Lov om fjernsynsignaler §6 heter det:

" Krav til innehavere av industriell eiendomsrett til adgangskontrollsystemer og -produkter

Når innehavere av industriell eiendomsrett til adgangskontrollsystemer eller -produkter gir lisens til produsenter av forbrukerutstyr, skal det skje på rettferdige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår."

I forhold til denne bestemmelsen er det slik at Microsoft ("innehaver av indistruell eiendomsrett til adganskontrollsystemer") i det alt vesentlige ikke har tilbudt "lisens til produsenter av forbrukerutstyr" da de lisenser som tilbys på Microsofts nettsider kun innebærer mulighet for utvikling av programvare for dekoding og avspilling under Microsofts egne operativ systemer. Dette innebær jo at Microsoft ikke tilbyr lisens på "ikke-diskriminernde" vilkår, i og med at andre kommersielle (ulike unix versjoner) og ikke-komersielle operativsystemer (Linux) diskrimines.

Etter dette er det klart at en eventuell vurdering av standarden benyttet av NRK, TV2, og P4 av "europeisk standardiseringsorgan" neppe ville ført til godkjenning. Det er vel da også klart at Post og teletilsynet bør pålegge eller i det minste anbefale NRK, TV2, og P4 å benytte andre overføringsstandarder som mer sannsynlig vil oppfylle eventuelle konsesjonsvilkår?»

Skrev Jarle Tufto til Post og teletilsynet i sommer – og fikk svar, som han sier: «De anser ikke at sendinger over internet i windows media format er omfattet av Lov om fjernsynsignaler og det har de nok rett i. ... En annen sak er at slik lovgivning kanskje trengs, men jeg har ikke tid til å holde på med dette uansett. .... Du kan jo eventuellt følge opp tråden,» skriver Tufto og legger ved svarene han fikk:

---------- Forwarded Message ----------

Subject: Standarder for fjernsyn og radio over internet
Date: Mon, 4 Sep 2000 10:48:53 +0200 From: stig.olsen@npt.no

Hei,

Lov om standarder for overføring av fjernsynssignaler vil etter vår vurdering ikke omfatte radio og bildeoverføringer via Internett. Allerede i lovens formålsparagraf §1 vil man se at det ikke tas sikte på gjennom denne loven å regulere overføring av andre former for lyd og bilde enn fjernsynstjenester for bredskjerm, fjernsynstjenester med høy oppløsning og fjernsynstjenester basert på helt ut digitale overføringssystem.

Denne loven setter for det første krav om formatet ved overføring av fjernsynssignaler (16:9) jf § 2: "Helt ut digitale overføringsnett som er åpne for allmennheten for distribusjon av fjernsynstjenester skal være i stand til å distribuere tjenester i bredskjermformat" Likeledes skal loven fremme standardisering av forbrukerutstyr som kan dekode digitale fjernsynssignaler, dvs i praksis "set-top" bokser på en slik måte at brukeren skal vre i stand til å motta digitale fjernsynssignaler både fra satellitter og via kabel gjennom samme "set-top" boks. § 4 i loven forutsetter bruk av en felles europeisk krypteringsalgoritme ved dekoding, men slik felles krypteringsalgoritme er ennå ikke utviklet. Det vil dermed ikke være i strid med loven benytte proprietære løsninger for adgangskontroll.

I § 5 forutsettes det imidlertid at alle som utplassere digitale dekoder skal kunne tilby andre leverandører å benytte samme "set-top" boks på "rettferdige, rimelige og ikke-diskriminerende vilkår" Så lenge man ikke har kommet fram til en felles europeisk krypteringsalgoritme, vil også denne paragrafen ha begrenset rekkevidde, da det forutsetter at andre leverandører av fjernsynstjenester benytter samme proprietære løsning, noe som i praksis er lite aktuelt.

Vi antar at det spørsmålet som du tar opp her, nemlig at det bare er brukere som benytte et spesielt operativsystem som kan motta de omtalte radiokanalene, kan være et spørsmål som hører inn under kringkastingsloven, men spørsmålet vil da bla være om en slik internettutsendelse defineres som allmennkringkasting. Dette er imidlertid spørsmål som Statens Medieforvaltning eventuelt må ta stilling til.

Med hilsen
Stig Arthur Olsen
Seksjonssjef

 

Jarle Tufto fikk også svar fra standardiseringsorganet ETSI:

Dear Jarlet,
Thank you for your interesting mail. As regulatory issues are outside of the scope of ETSI's main activity (standardisation) I suggest that your concerns be raised at the EC Legal Services (http://europa.eu.int/comm/dgs/legal_service/index_en.htm).

However, before doing so, you should carefully investigate the current legal status of television broadcasting over the Internet, and in particular if Directive 95/47/EC is applicable at all for such services. The Directive provides details about technologies that are related to digital television transmission, but nothing related to service provision over the Internet. It always refers to "television sets", which implies that no other ways of displaying video signals were considered at that time.

It may also be useful to read the other EC and non EC documents that the Directive refers to. Another subject of the investigation may be licensing. I think that most (if not all) TV stations which can be accessed via the Internet are just non-obligatory extensions of the services which are normally provided via terrestrial, cable or satellite networks, therefore the transmission over the net may not be subject of any regulatory framework at the moment.

Finally, to answer your question: ETSI has not "recognised" any audio or video format currently used over the Internet.

Best regards,
Balazs Kiacz
Technical Officer - ETSI Secretariat


NRK-lisens på PC

– Alt utstyr som er egnet for mottak av kringkastingssignaler er lisenspliktig. Så fremt en datamaskin kan brukes til å se på TV, er det naturlig at vi krever TV-lisens av eieren, sier seksjonsleder Freddy Lysfjord ved Norsk Rikskringkastings lisenskontor til Dagsavisen 18/9/00.

– Jeg har brekkjern hjemme, men det betyr ikke at jeg vil begå innbrudd, svarer databransjens vaktbikkje PM Hoff til samme avis.

Den femte statsmakts kommentar:
Det som virkelig blir litt pussig er hvordan alle lovanmerkningene ovenfor i dette knippet med NRK-relatert stoff – begrunnelsene for hvorfor myndighetene IKKE kan ta fatt i Microsofts snikmonopolisering av multimediekanalen internett – skal harmoneres med lovens definisjon av hva fjernsyn er for noe.

Det TV-bildet jeg, som lisensnekter, får inn på min hittil lisensfrie Mac, er såvisst ikke «fjernsynstjenester for bredskjerm, fjernsynstjenester med høy oppløsning og fjernsynstjenester basert på helt ut digitale overføringssystem». Per H:-)B

Til toppen

 

Nettstedet «Den femte statsmakt»


 

FLOKKEN TIL
BERNANDER
nrk.no

20/9/00:
Nyhetsavdelingen i NRK på økonomisk utur

Januar 2001:
Ellen Horn må ta oppvasken