DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Inntil 10 sider kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Utskriving/nedlasting av mer enn 10 sider til eget bruk er å betrakte som shareware; tillatelse vil bli tilsendt når
kr. 200 er innbetalt til
giro 1640 20 08087,
Per Helge Berrefjord
Grønsundåsen 55
N-1394 Nesbru

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@vitex.no

OBS: Forlaget selger klassesett av boken til redusert pris.

Bokbestilling

Avispølseboden

Å hente inn og sammenstille kildemateriale er journalistens mest hverdagslige gjøremål, og det egentlige arbeid. Først når dette er gjort kan man gå videre med saken, bringe den opp til overflaten i det mediet man arbeider i. I dette knippet handler det om de verktøy som gjør det mulig for oss, som journalister, å trenge ned i det kildemateriale som vi har tilgang på via nettet – OG Å SAMMENSTILLE FUNNENE SLIK BOKEN BESKRIVER I AVSNITTENE OM MODELLMAKT.

Synspunkter og kommentarer bes sendt som e-post til femte@vitex.no.


Første versjon av Dataspace Transfer Protocol (DSTP) er klar

– Vi ønsker å gjøre det enkelt å legge ut data slik at andre kan gjøre meningsfulle ting med dem, sier Robert Grossman til New Scientist (2/9 2000). Han har ledet gruppen som siste uke i august presenterte DSTP i førsteversjon.

EDB-folk er vel kjent med begrepet «datamining», altså gruvedrift i mengden av mer og mindre bortgjemte data – som enhver større virksomhet vasser i, ofte uten å få særlig mye mening ut av det for dem som sitter oppe i kontorene. EDB-biten i begrepet består i å tilrettelegge dataene der de ligger på en standardisert måte, slik at det blir lett å sammenstille dem.

Det er det samme prinsippet som DSTP-gruppen nå anvender på data som skal gjøres tilgjengelig i WWW. Selve idéen består i å gi folk adgang til data på forskjellige servere, som kan ligge hvor som helst på nettet og være så mange slike kilder som helst i «en jafs», som de kan hente inn og analysere selv ved hjelp av sammenstilling.

New Scientist har flere eksempler på sammenstillende spørsmål, det vil si «modellmakt» i denne boks terminologi. Her et som vel er hentet fra den kulørte presse:

– Tar rødhårede belgisere ferie ved Rødehavet?

Eller man kan undres på om større aktivitet på solen (solflekker) kan ha noe å gjøre med stigende temperaturer på jordkloden. På nettet finer man både informasjon om det som skjer på solen og temperaturene rundt om på jordkloden. Problemet med å sette sammen slike data ligger i at de etter all sannsynlighet befinner seg i databaser med ulike formater og ulik teknologi rundt seg, og trolig langt nede i databasedypet sammen med en haug andre problemstillinger og data som man ikke har bruk for.

DSTP gjør det mulig å hente ut akkurat de data du er ute etter. Når det gjelder solflekkaktivitetene kan man sortere dem på dato og ved help av en grafisk presentasjon sammenstille dem med temperaturene på jorda.

Under DSTP – som kalles en protokoll – ligger et format; Predictive Model Markup Language (PMML). Forholdet er det samme som i WWW: HTTP-protokollen støtter HTML-formatet, og en hel del andre formater etter hvert.

Selve jobben for dem som vil tilrettelegge dataene sine i henhold til DSTP består i å navngi og formatere sine «rader og kolonner», for å bruke regnearkterminologien. Så fort dette er gjort kan man man søke i og manipulere det man finner med DSTP.

Standarden, som er åpen, blir utviklet og publisert av en samarbeidsgruppe der både universiteter og datafirmaer deltar (etter samme mønster som W3C). Robert Grossman, gruppens leder, er sjef for Laboratory for Advanced Computing ved University of Illinois i Chicago. Fra databransjen deltar blant andre IBM, Oracle og NCR.

Claudia Gardner, som er med i «IBM's Intelligent Miner for Data programme» mener at DSTP «er noe folk har lett etter lenge. Åpne standarder vil hjelpe til med å gjøre verktøyene de lager mer utbredt.»

Hun avfeier den åpenbare mulighet for tåpelige sammenstillinger. Ingen ting kan hindre folk i det.
– Dette (DSTP) er til for å hjelpe smarte folk med å gjøre smarte ting.
I Den femte stasmakts terminologi er DSTP skarp teknologi.

Som Stortinget pålegger offentlige etater å bruke?

Asker 5. september 2000
© Per Helge Berrefjord

Nettstedet «Den femte statsmakt»