DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Inntil 10 sider kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Utskriving/nedlasting av mer enn 10 sider til eget bruk er å betrakte som shareware; tillatelse vil bli tilsendt når.
kr. 200 er innbetalt til
giro 1640 20 08087,
Per Helge Berrefjord
Grønsundåsen 55
N-1394 Nesbru

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@vitex.no

OBS: Forlaget selger klassesett av boken til redusert pris.

Bokbestilling

Innhold

 1.  Overblikk
  Fra teledata til internett – toveismediets
  journalistiske og publisistiske
  utfordringer, konsekvensene for
  informasjonssamfunnet og de redaksjonelle
  produktene på papir og i eteren.

 2.  Journalistikk
  Journalistikkens samfunnsoppdrag og
  journalismens utglidninger
  krever redefinering av journalistyrket

 3.  Internett
  Myldreplass og distribusjonskanal. Den
  nettbaserte medieverden slik den har
  utviklet seg til nå. Dyrekjøpte erfaringer og hva
  som bør gjøres bedre

 4.  Den femte statsmakt:
Nettmedienes journalistikk

  Mange av de gamle formlene i
  informasjonssamfunnet er snudd på hodet.
  Digitalisert innhold gir nye muligheter.
  Skisser til nye arbeidsmetoder

 5.  Etterskrift
  [om] Denne boken i nettutgave, en invitasjon
  til dialog


Bok og nettsted

Nettboken som er lagt ut pr. 29. august 2000 er i sin helhet det materiale som også er utgitt i bokform sommeren 2000
(ISBN 82-91301-02-6).

Hovedmanus/hovedfeltet er gjengitt uendret. Tilføyelser i nettutgaven er uthevet med rødt. Tekster i margen og under skillestreken er delvis fra bokutgivelsen, delvis kun å finne her i nettutgaven.

For tidlig og for sent
Mye som bidrar til å klargjøre og dokumentere påstander i boka har skjedd ETTER utgivelsen.

Skrivingen av de første tre kapitlene ble gjort våren 1999, mens siste kapittel og etterordet i hovedsak ble gjort unna i januar og februar 2000. Boken ble utgitt samme sommer. Med andre ord i den mest frenetiske og overoptimistiske dottkomperioden.

Med sitt skeptiske blikk var Den femte statsmakts budskap ved utgivelsen følbart for tidlig ute for den nyss fødte nettbransjens folk. Nå er det for sent for de fleste av dem. Men budskapet lever fortsatt og er like relevant!

Nå kan du lese til øyet blir stort og vått, så mye du lyster og helt gratis, fra skjermen.

Asker 30. august 2000, revidert i september 2002.

Vennlig hilsen

Nettstedet
«Den femte statsmakt»