DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Inntil 10 sider kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Utskriving/nedlasting av mer enn 10 sider til eget bruk er å betrakte som shareware; tillatelse vil bli tilsendt når
kr. 200 er innbetalt til
giro 1640 20 08087,
Per Helge Berrefjord
Grønsundåsen 55
N-1394 Nesbru

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@vitex.no

OBS: Forlaget selger klassesett av boken til redusert pris.

Bokbestilling

Avispølseboden

e-boka er allerede lansert diverse ganger, omtrent en gang i året de siste fem. Hver gang med en ny generasjon teknologi som den arme leser må skaffe seg for å kunne ta del i eventyret. Hver gang rykker vi litt nærmere løsningen: Det elektroniske papir. Før den tid skal vi nok se mye "e-bok" komme og gå.

P.S. Dette er også en e-bok.

Synspunkter og kommentarer bes sendt som e-post til femte@vitex.no.


BOKMANUS:
Med lesestoffet i fingertuppen

Nettstedet «Den femte statsmakt»