DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Inntil 10 sider kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Utskriving/nedlasting av mer enn 10 sider til eget bruk er å betrakte som shareware; tillatelse vil bli tilsendt når
kr. 200 er innbetalt til
giro 1640 20 08087,
Per Helge Berrefjord
Grønsundåsen 55
N-1394 Nesbru

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@vitex.no

OBS: Forlaget selger klassesett av boken til redusert pris.

Bokbestilling

Utdyping av temaene i «Den femte statsmakt»

4. november 2000:
Den femte statsmakts nettsted har ligget ute i to måneder, og aktiviteten trappes nå ned – idet redaksjonen har andre oppgaver å ta fatt på, blant annet en analyse av hva et nettsted som dette kan være godt for.
Mer om evalueringen nedenfor.

Men det er foreløpig ikke tale om å fjerne noe av innholdet. OG det kan godt tenkes at nye saker vil bli presentert.

Nedenfor en liste over temasider med stoff som er produsert i denne tiden, og som – i likhet med notissiden – altså ikke er å finne i den trykte utgaven.


Nettikk – unnskyld uttrykket, det dreier seg om redaksjonell etikk. Når det gjelder nettredaksjoner er ikke begrepet anvendbart – derfor «nettikk»

Modellmaktverktøy. Her handler det om de verktøy som gjør det mulig for oss, som journalister, å trenge ned i det kildematerialet som vi har tilgang på via nettet

Amerikaniseringen av norske aviser, også karakterisert som «avis etter pølsebodprinsippet»

NRKs milliard-krampetrekninger før NRK-lisensens fall

Monsteret Microsoft 1 og 2:
1) måten det lurer penger fra en hel verden på
2) som får en hel verden av utdankede nasjoner og teleselskaper til å gi labb

E-bok
Mange slags rare kjøredoninger fantes det også i bilens barndom.

Mac er bedre
...enn Windows. Her får du syn for saken.

BØRS og katedral
Journalisters tynnslitte troverdighet er et av hovedtemaene i Den femte statsmakt. Her konkretiseres dette nærmere.

Web-TV starten på global stalinisme
Hvordan et programvaremonopol plutselig kan bli et mediemonopol.


4. november 2000:

Evaluering av nettstedet Den femte statsmakt

Fortsatt drift

Hverken selve boken «Den femte statsmakt», som kom i salg i juli, eller dette nettstedet har ført til særlig mye offentlig debatt om spørsmålene den reiser – direkte.

Om dette kan være litt nedslående, er det også et meget interessant utgangspunkt for refleksjoner.

Men, den relativt gode spredningen selve boken og innholdet på nettstedet etter hvert har fått, tyder i alle fall på at problemstillingene og forslagene til strategier som boken lanserer, vokser i aktualitet. Boken og nettstedet lever også godt i lag har det vist seg, og samlivet vil derfor få fortsette.

Nettstedet «Den femte statsmakt»