DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Inntil 10 sider kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Utskriving/nedlasting av mer enn 10 sider til eget bruk er å betrakte som shareware; tillatelse vil bli tilsendt når
kr. 200 er innbetalt til
giro 1640 20 08087,
Per Helge Berrefjord
Grønsundåsen 55
N-1394 Nesbru

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@vitex.no

OBS: Forlaget selger klassesett av boken til redusert pris.

Bokbestilling

Avispølseboden

Journalisters tynnslitte troverdighet sett fra publikums side er et hovedtema i Den femte statsmakt, første og annet kapittel.

Sensasjonsjag og kjendisdyrking uten rimelig forankring i begivenheter som er verdt å dekke, er den mest dagligdagse, åpenbare form for slitasje. Men vel så alvorlig er den som stammer fra journalister og redaktører som fremmer egne eller mediebedriftens merkesaker, de være seg økonomiske eller ideologiske, uten at de er åpne på det.

Oftest er slike innslag i presssen kun noe de mest informerte og interesserte vil kunne avsløre. Det er en type stank man vanligvis ikke får satt navn på.

Men av og til blir det skandale, som i midten av september 2000.

Innspill, synspunkter og kommentarer bes sendt som e-post til femte@vitex.no.


Dagens Næringsliv i slagsmål med Kapital og Finansavisen

Her er ouvertyren dagen derpå - etter DNs bredside mot Kapital-flokken:

Og så:

"Han [Are Slettan - x-redaktør i Finansavisen] forteller at han n knapt kan ta barna med seg i barnehagen uten bli overst med sprsml og kommentarer om korrupt journalistikk, av folk som fortsatt forbinder ham med Hegnar-publikasjonene."
Propaganda 21/09/00

 

Nettstedet «Den femte statsmakt»