DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Inntil 10 sider kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Utskriving/nedlasting av mer enn 10 sider til eget bruk er å betrakte som shareware; tillatelse vil bli tilsendt når
kr. 200 er innbetalt til
giro 1640 20 08087,
Per Helge Berrefjord
Grønsundåsen 55
N-1394 Nesbru

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@vitex.no

OBS: Forlaget selger klassesett av boken til redusert pris.

Bokbestilling

Avispølseboden

På 80-tallet oppdaget aksjespekulantene mediene. Avisbedriftene i landet måtte de snike seg inn på, med høytidelige løfter om ikke å klusse til den fjerde statsmakt. Nå er pøsesnakket fra den gang byttet ut med klar tale: Avisbedriftene er pølseboder. Journalistrepresentanter i deres respektive styrer kan legge fram hauger med dokumentasjon på at det nå handler kun om profitt.

Synspunkter og kommentarer bes sendt som e-post til femte@vitex.no.


BOKMANUS:
De nye (avis)eierne m.m.

Historisk vendepunkt i år 2000:
Avisdød varsler død for pressestøtte

Gratisavisen Aftenposten – rett på nett


Aftenpostens PDF-stunt
i uke 3 år 2001

En avis lever av sine leseres oppmerksomhet, mer enn av abonnementet. En langsom, men sikker trend mot gratisaviser – også for den typen avis som Aftenposten tilhører – var et lite prehistorisk øyeblikk blitt en fullført realitet.

Det var konflikten med de trykkeriansatte (som ikke ville lage papiraviser) som fikk Aftenposten til å kaste avisen ut på nettet, side for side, i PDF-format.

Slik skulle det helst se ut. Men få, om noen, nettleserprogrammer klarte oppgaven på denne måten mer enn en side eller to før den kreperte. Stort sett måtte det bli nedlasting av sidene til harddisk for senere beskuelse direkte i PDF-leseren Acrobat. Og da kom det an på den enkelte lesers skjermkvalitet. En vanlig Windows-PC dugde ikke.

Uten denne typen redskap ble det nok heller semre leserforhold for morgenutgavens store format. Men formater endrer seg, det samme gjør teknologiene. Elektronisk distribuerte gratisaviser er mye nærmere enn de trykkeriansatte, og Aftenpostens ledelse, trolig kan forestille seg.


Journalistens forside 24. november 2000:

År 2000 innledet en ny tid i norsk avishistorie. Avisene som gikk inn var ikke dundrende konkurs. Dødsårsak: De tilfredsstilte ikke eiernes krav til profitt.

Det dreier seg om aviser som har fått hundrevis av millioner i statsstøtte i en hel generasjon (30 år). Hellige kuer som eiere og ansatte har tryglet for i kor helt siden den kalde krigen. Det oppsiktsvekkende nye er eiernes plutselige grådighet, der de tømmer butikken og stenger dørene uten å blunke. Har «noen snaket sammen»?

Kan «noen» har gitt klar beskjed (til «noen») om at pressetøttensnart skal vekk? Er det insiderne som nå stikker avgårde med kapitalen mens det ennå er litt igjen – uten å gi de ansatte en sjanse til å finne veien videre ved egen hjelp?

Nettstedet «Den femte statsmakt»