DEN FEMTE STATSMAKT

© Per Helge Berrefjord
Forlaget Fritt og vilt

Inntil 10 sider kan skrives ut i ett eksemplar til eget bruk. Utskriving/nedlasting av mer enn 10 sider til eget bruk er å betrakte som shareware; tillatelse vil bli tilsendt når
kr. 200 er innbetalt til
giro 1640 20 08087,
Per Helge Berrefjord
Grønsundåsen 55
N-1394 Nesbru

Ved ønske om videredistribusjon, kopiering, linking etc. vennligst klarer denne bruken med berrefjord@vitex.no

OBS: Forlaget selger klassesett av boken til redusert pris.

Bokbestilling

Avispølseboden

enn Windows. Selvsagt ting for den som har førsøkt begge deler. Viktigere enn estetisk og funksjonell overlegenhet er likevel at MacOS er et teknologisk alternativ til noe som nærmer seg et verdensherredømme, ikke bare på IT-markedet! Det handler om vesentlige samfunnsperspektiver, med andre ord: Politikk. Mac er viktig i et Femte statsmakt-perspektiv, jmf. Monsteret Microsoft.

Som datajournalist siden 1980 har jeg fulgt Apple siden før selskapet etablerte seg i Norge. Det har vært en berg- og dalbane. Det vil historiske glimt linket til denne side etter hvert kunne vise. I dag er firmaet knapt synlig for norske konsumenter, tilbaketrukket som det er blant sin trofaste skare Mac-avhengige (som undetegnede). Men nå har det skjedd: 14. september 2000 ble Apple Norge født på ny!

Synspunkter og kommentarer bes sendt som e-post til femte@vitex.no.


Vel blåst etter gjenfødelse

Arne Odden, Liv Julia Sørdal, Øystein Skaudal, Andreas H. Augdahl

Apple Norges kvartett konstaterer vel blåst etter pressekonferansen på Royal Christiania Hotel 14. september 2000. Fra venstre Arne Odden, Liv Julie Sørdal, Øystein Skaudal og Andreas H. Augdahl.

Lite ante de fire at denne dagens friske fremvisning av høstens Apple-nyheter, inklusive lansering av første offentlig tilgjengelige utgave av MacOS-X, fant sted på nøyaktig samme flekken i Oslo hvor Apple inviterte til pressekonferanse da firmaet fikk sin første norske representant svært tidlig på 80-tallet. Vi tar det som tegn på at det er gjenfødelse på gang i Apple Norge!

Pris- og produktspekter, design og fremfor alt egenskapene bør tiltale enhver som ønsker å gjøre noe innenfor det informasjonssamfunn vi lever i, det være seg med internettet som kommunikasjonskanal, eller digitale påfyll i andre kanaler, lyd, video, trykksaker....

KubenMen Apple Norge er i løpet av 90-tallet så godt som gått i graven. Utenfor sine meget bestemte nisjer er de usynlige! Masse folk og mange penger til markedsføring var kjennemerket på midt- og sen80-tallets Apple-organisasjon i Norge. Ikke hele tiden god butikk. Den ble slanket dramatisk da Apple hadde sine bunnår midt på 90-tallet. Og slank er den fortsatt.

Ny form for grensehandel med Sverige
Kanskje nettopp derfor: Apple Norge er i dag en meget god butikk, ekstremt god sammenlignet med en tørkerammet PC-bransje. Men kun innrettet mot utvalgte kunder som vet hvor de skal henvende seg for å få tak i godsakene.

Apple sentralt satser foreløpig omtrent ingen ting på «Norges-kanalen». Flere av produktene som nå er lansert er det umulig å få kjøpt her til lands: De kan kun kjøpes via nettet, med nærmeste leveringsadresse «et sted i Sverige». Grensehandelen får med andre ord nye dimensjoner. Dette omfatter blant annet det mye bedre tastaturet med nydesignet mus.

Apple Display og kuben

Nettstedet «Den femte statsmakt»