DEN FEMTE STATSMAKT

Nettet er fremdeles nytt. Men det finnes etter hvert både kunnskap og erfaring. Her er boken som samler svært mye viten om nettjournalistikk, og som presenterer det på en underholdende og tankevekkende måte i essayform.

Forfatter er Per Helge Berrefjord, velkjent veteran i journalistikken såvel som på internettet. Boken har fått støtte fra Pressens Faglitteraturfond og er innkjøpt av Institutt for Journalistikk. Den er først og fremst rettet til journalister, journaliststudenter og folk som arbeider med medier, men vil også interessere en opplyst allmennhet.

Et illustrert essay om journalistikkens skjebnetid....

Som høsten 2001 er innlemmet i pensumlitteraturen ved diplomstudiet i Netjournalistik ved Center for Journalistik og Efteruddannelse, Danmarks Journalisthøjskole


MER OM INHOLDET:

Den femte statsmakt analyserer pressens og journalistikkens rolle som samfunnsbærende institusjon, og gir en oppskrift på hvordan de verdier vi forbinder med den fjerde statsmakt, kan videreføres i det nettbaserte mediebildet vi er på vei inn i.

Den femte statsmakt defineres som den politiske påvirkning som skjer gjennom nettets nye virtuelle, offentlige rom; gjennom det forfatteren kaller samarbeidsmediene. De nye mediene byr på samtale, ikke enetale. Derfor er mulighetene så store – og det blir tilsvarende vanskeligere for keisere uten klær.

Tilegnet:

  • Alle som er opptatt av pressens rolle i dagens og morgendagens samfunn
  • Journalister som vil skaffe seg nettkompetanse
  • IT-aksjespekulanter som vil vite hva de bør selge og hva de bør kjøpe

Forfatteren:

PER HELGE BERREFJORD
har fartstid som journalist siden 1965. I en tiårsperiode arbeidet han i dagspressen, deretter ble han frilans og spesialiserte seg i mediespørsmål. Fra 1980 var han tilknyttet Norges første datablad "Datatid", og et par år senere ble han engasjert for å starte Computerworld i Norge. Senere var han sekretær for Datapolitisk råd i ca. 4 år og utgiver av egne tidsskrifter med hovedvekt på Apple Macintosh. Straks internett dukket opp i 1995, begynte han journalistisk virksomhet fra egne nettsteder.
I 2010: Pensjonist bosatt på Hadeland.

Kan nå leses som e-bok: 1,5 Mb pdf:

Send en mail til e-bok@frittogvilt.no, så sender vi den som vedlegg i svarmail

 

Forlaget

Rundenveien 50, 2760 Brandbu
Telefon: 90 60 15 66
E-post: forlaget@frittogvilt.no