– gaven til deg selv?
– gaven til den/de du vet....

finner du den ikke i din nærmeste bokhandel ... kan du sikkert få den til å bestille inn et eksemplar til deg ... eller du kan bestille fra Forlaget Fritt og vilt

 

Syphilia Morgenstierne (syphilia@frittogvilt.no):

ELSK DEG RIK

Anarkistiske løsninger på verdensproblemene

2. opplag, Forlaget Fritt og vilt, 8. mai 2000,
ISBN 82-91301-01-8

(1. opplag, Pax forlag, 11/11 1999 –- utsolgt.)
 • En bok for unge og/eller uavhengige sjeler

 • Til irritasjon (evt. sorg) for dem som er eller har underlagt seg maktmennesker, slavene i arbeidsliv og statsmaskineri....
  eller en kime til opprør og frihet

Les om:

 • Borgerlønn:
  Kunstnerlønn til alle; slik kan vi ordne det, og likevel sløse bort ferre norske kroner på byråkrati, spekulanter og kapitalister med sugerør i statskassen

 • Det nye arbeidslivet:
  Fire timer fire dager i uken


 • Retten til dovenskap:
  «Ingen av menneskehetens store fremskritt er eller kunne ha vært utført under lønnsarbeidets betingelser (...) Dagdriveri er kort og godt roten til alle teknologiske og åndelige fremskritt»

 • Anarkismen:
  «Anarkistene avviser staten, kapitalen, parlamentarismen og enhver form for overmakt og urettferdighet, og forsvarer den enkeltes suverenitet og autonomi (...) Staten er ett av flere eksempler – religionen er et annet – på at store deler av menneskeheten har vært styrt av løgn og bedrag (...) Det fins et uhyre viktig anarkistisk prinsipp: Veien er målet. Det betyr at man ikke kan krige seg til fred og (...) at et edelt mål ikke rettferdiggjør bruk av skitne metoder»