Jonas Bals, «Anarkistene og organisasjonsspørsmålet»